حوزه مقاومت بسیج هفت امام موسی کاظم علیه السلام ناحیه اصفهان
تبریک

٢٢ خرداد ١٣٨٨

خرداد ماه معروف به ماه حماسه‌های بزرگ ماه پیروزی های بزرگ ملت و ماه شکست دشمنان قسم خورده ملت بر شما ملت شهید پرور مبارک باد

انتخاب ملت یعنی اراده ملت یعنی همان کلام امام خمینی در بهشت زهرا یعنی همان فرمایشات مقام معظم رهبری در سالروز هفته بسیج ١٣٨۶ که فرموند بسیج یک افسانه است افسانه ای بزرگ که به حول و قوه الهی تمام مکر و نیرنگ بدخواهان را به خودشان باز میگردند

مبارک باد بر شما این انتخاب و اراده

 

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ - بسیجان حوزه 7 ناحیه اصفهان