حوزه مقاومت بسیج هفت امام موسی کاظم علیه السلام ناحیه اصفهان
شکر نعمت . نعمتت افزون کند

روزی در مسجدالنبی، امام صادق تنها مشغول نماز خواندن بود که فردی با کیسه‌ای پول وارد مسجد شد. وی پس از نماز متوجه مفقود شدن کیسه‌اش شد. از امام سراغ کیسه‌اش را گرفت. امام آن شخص را به منزل برد و پس از اطعام و پذیرایی، آن مقدار پولی را که گم کرده بود، به او داد. بعد از مدتی آن شخص کیسه پول خود را پیدا کرد و از تهمتی که به امام زده بود شرمنده شد. به خدمت امام رسید و خواست پولی را که امام به او داده بود، باز گرداند. اما امام فرمود: ما پولی را که به کسی بدهیم، پس نمی‌گیریم. 


در روایتی دیگری اشاره شده که : روزی امام صادق(ع) در مسجدالاحرام مشغول خوردن انگور بود. سائلی از امام طلب کمک کرد و امام خوشه انگوری به وی تعارف کرد.‌ سائل خوشه را از امام نگرفت. فردای آن روز، فرد دیگری از امام طلب چیزی کرد و امام چند دانه انگور به آن فرد داد. آن فرد از امام بسیار تشکر کرد و وقتی حضرت دیدند این شخص معرفت دارد دستور داد تا دو مشتش را پر از انگور کنند و آن فرد نیز دوباره تشکر را از امام به جا آورد و امام دستور داد که به او 40 درهم بدهند و آن فرد باز تشکرش را بیشتر کرد و خدا را شکر کرد و امام با دیدن شکرگزاری این فرد، عبای خود را نیز از تن درآورد و به آن شخص هدیه کرد.

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ - بسیجان حوزه 7 ناحیه اصفهان