حوزه مقاومت بسیج هفت امام موسی کاظم علیه السلام ناحیه اصفهان
هفته بسیج

سلام بسیجی

 

سلام بر تو که مروارید خاطرات همیشه زنده شهامت و استواری را در صدف جانت پرورانده ای ،عشق الهیت را  ، قلب آسمانیت را  می ستایم  و از خداوند می خواهم که فرزندان این مرز همیشه سربلند پاسدار خوبی برای ارزشها یی باشند که تو پایدار ساختی

هفته بسیج بر بسیجیان همیشه بیدار مبارک 

...

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧ - بسیجان حوزه 7 ناحیه اصفهان